ภาพกิจกรรม

การแข่งขั้นทักษะวิชาการระดับเขต ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2564
( จำนวน 25 รูป / ดู 117 ครั้ง )
ผู้บริหารและคณะออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม โครงการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน 64
( จำนวน 5 รูป / ดู 73 ครั้ง )
คณะครูกำกับดูแลนักเรียนไปฉีดวัคซีน เข็มที่ 2
( จำนวน 7 รูป / ดู 102 ครั้ง )
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะได้เข้านิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
( จำนวน 5 รูป / ดู 102 ครั้ง )
คณะครูกำกับดูแลนักเรียนไปฉีดวัคซีน ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น
( จำนวน 8 รูป / ดู 155 ครั้ง )
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนออนไลน์
( จำนวน 7 รูป / ดู 153 ครั้ง )
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างแบบทดสอบด้วย google forms
( จำนวน 5 รูป / ดู 155 ครั้ง )
คณะกรรมการสภานักเรียนเข้าถวายสักการะผู้บริหาร
( จำนวน 10 รูป / ดู 171 ครั้ง )
เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา"64"
( จำนวน 11 รูป / ดู 180 ครั้ง )
เจ้าหน้าที่สำนักพุทธฯ นิเทศ กำกับติดตามฯ
( จำนวน 9 รูป / ดู 173 ครั้ง )
พิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรผู้จบหลักสูตร ม.3,ม6 ปีการศึกษา 2563
( จำนวน 13 รูป / ดู 166 ครั้ง )
“มหกรรมคุณธรรม นาการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน” ครั้งที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
( จำนวน 15 รูป / ดู 334 ครั้ง )