ภาพกิจกรรม

วันบุพการีรำลึกและคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าประภัสสร 65
( จำนวน 33 รูป / ดู 850 ครั้ง )
โครงการแนะแนวระดับอุดมศึกษา มมร.อส.ขก
( จำนวน 9 รูป / ดู 314 ครั้ง )
สัปดาห์วัทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565
( จำนวน 23 รูป / ดู 727 ครั้ง )
วันแม่แห่งชาติ 2565
( จำนวน 27 รูป / ดู 838 ครั้ง )
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
( จำนวน 31 รูป / ดู 982 ครั้ง )
สัปดาห์วันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันภาษาไทยแห่งชาติ
( จำนวน 15 รูป / ดู 778 ครั้ง )
พิธีไหว้ครูและบูรพาจารย์
( จำนวน 20 รูป / ดู 734 ครั้ง )
พิธีมอบผ้าไตรจีวรของใช้ส่วนตัว
( จำนวน 40 รูป / ดู 999 ครั้ง )
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี
( จำนวน 21 รูป / ดู 823 ครั้ง )
เลือกตั้งประธานนักเรียน
( จำนวน 34 รูป / ดู 850 ครั้ง )
พิธีปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
( จำนวน 13 รูป / ดู 241 ครั้ง )
การทดสอบวัดผลระดับชาติ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
( จำนวน 5 รูป / ดู 540 ครั้ง )