ภาพกิจกรรม
การทดสอบวัดผลระดับชาติ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET  มัธยมศึกษาปีที่ 3   
วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
ณ ศูนย์สอบ โรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล ขอนแก่น
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2565,10:00   อ่าน 641 ครั้ง