ภาพกิจกรรม
การทดสอบวัดผลระดับชาติ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
การทดสอบวัดผลระดับชาติ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
วันที่ 26-27 กุมภพันธ์ 2565

โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2565,17:25   อ่าน 211 ครั้ง