ภาพกิจกรรม
โครงการแนะแนวระดับอุดมศึกษา มมร.อส.ขก
คณะครูได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการแนะแนวระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2565
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2565,16:04   อ่าน 314 ครั้ง