ข่าวประชาสัมพันธ์
วันสามเณรพบผู้ปกครอง ครั้งที่ 33
วันศุกร์ที่  19 กุมภาพันธ์ 2564
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทุนการศึกษา ทุนละ 500 แก่สามเณรที่มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติที่เรียบร้อย
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 64