ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อรับทุนการศึกษา (อ่าน 287) 12 ก.ย. 65
รายชื่อเข้ารับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น และ ศิษย์เก่าตัวอย่าง (อ่าน 279) 12 ก.ย. 65
กำหนดการวันบุพการีรำลึกและคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าประภัสสร 65 (อ่าน 267) 12 ก.ย. 65
กำหนดการจัดงาน สัปดาห์วัทยาศาสตร์แห่งชาติ (อ่าน 328) 19 ส.ค. 65
กำหนดการวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 324) 12 ส.ค. 65
เปิดรับสม้ครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 684) 29 ม.ค. 65
สรุปกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขต คร้งที่ 16 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 664) 28 ธ.ค. 64
กำหนดการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 707) 11 ธ.ค. 64
อนุทินการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (อ่าน 861) 11 มิ.ย. 64
กำหนดการ งานแข่งขันทักษะวิชาการ “มหกรรมคุณธรรม นำการพัฒนำศักยภาพผู้เรียน” (อ่าน 865) 15 มี.ค. 64
กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 779) 15 มี.ค. 64
วันสามเณรพบผู้ปกครอง ครั้งที่ 33 (อ่าน 836) 02 ก.พ. 64