โรงเรียนในสังกัด
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม กระนวน
2 โรงเรียนวัดสระแก้วพิทยาคม ขัวเรียง ชุมแพ 043463155
3 โรงเรียนสารคุณวิทยา ชุมแพ ชุมแพ
4 โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก โนนสะอาด ชุมแพ 086-8590052
5 โรงเรียนวัดท่าน้ำพอง น้ำพอง
6 โรงเรียนธรรมวิทย์ราษฎร์บำรุง น้ำพอง
7 โรงเรียนญาณสังวร วังชัย น้ำพอง ๐๔๓-๔๓๑-๘๐๑
8 โรงเรียนปุญยสารโสภิตวิทยา สะอาด น้ำพอง 0815466074
9 โรงเรียนวัดบูรพารามวิทยาสรรค์ บ้านฝาง บ้านฝาง 043-269162
10 โรงเรียนวัดจันทรประสิทธิ์ บ้านไผ่
11 โรงเรียนนพคุณวิทยา โสกนกเต็น พล 0862330466, 0940014558
12 โรงเรียนวัดท่ากระบือวิทยาสรรค์ ภูผาม่าน
13 โรงเรียนมิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ ภูเวียง
14 โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง มัญจาคีรี
15 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ หนองสองห้อง หนองสองห้อง
16 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสว่างรังษีวิทยา หนองเรือ
17 โรงเรียนมัธยมวัดโพธิ์ชัยศึกษา หนองเรือ
18 โรงเรียนวัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา หนองเรือ
19 โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ บ้านกง หนองเรือ
20 โรงเรียนตราชูพิทยาคม เมืองขอนแก่น
21 โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา เมืองขอนแก่น
22 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธ์วิทยา เมืองขอนแก่น
23 โรงเรียนวัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ ท่าพระ เมืองขอนแก่น 0810917526
24 โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ๐๔๓-๓๔๖๔๑๐
25 โรงเรียนจันทวิทยาคม ในเมือง เมืองขอนแก่น 043-330753
26 โรงเรียนประภัสสรวิทยา ในเมือง เมืองขอนแก่น 043226155